8 ภาพถ่ายสัตว์หายากจากทั่วโลก

บนโลกนี้มีสัตว์มากมายหลายชนิด และในจำนวนนั้นมีหลายชนิดที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นช่างถ่ายภาพจึงตัดสินใจเดินทางไปทั่วโลกเพื่อถ่ายภาพสัตว์หายากที่อาจสูญพันธุ์ใน 10 ปีข้างหน้านี้ จะมีตัวอะไรบ้างไปชมกันเลย

#1 แทมมารินลาย

ถูกพบเฉพาะในป่าอเมซอนของบราซิลเท่านั้น มันใกล้สูญพันธุ์เพราะถูกทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

#2 อีแร้ง Vulture

มันอาศัยอยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ของแอฟริกา พวกมันกินซากศพของสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว แต่มันมีจำนวนลดลงมากเพราะถูกล่า สูญเสียที่อยู่อาศัย และเป็นเพราะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

#3 ลิงซ์สเปน

เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาก มันเป็นแมวที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก โดยในปี 1960 มันมีจำนวนเหลือเพียง 3,000 ตัวเท่านั้น แต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ด้วยความพยายามในการอนุรักษ์มันไว้ทำให้มันมีจำนวนกว่า 100,000 ตัว โดยสาเหตุที่มันมีจำนวนลดลงมาจากการล่าสัตว์

#4 ผีเสื้อจักรพรรดิ

พบบได้ในทวีปอเมริกาเหนือ และมันจัดเผ็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันนธุ์เพราะสูญเสียถิ่นอาศัยเนื่องจากการใช้สารกำจัดวัชพืช แต่ตอนนี้มันอยู่ในการคุ้มครองและมีความเป็นไปได้ที่มันจะกลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้น

#5 หมีขั้วโลก

มันอาศัยอยู่บริเวณน้ำแข็งในแถบอาร์กติก และในปี 2015 มันมีจำนวนเพียง 22,000 – 31,000 ตัวเท่านั้น สาเหตุของการลดจำนวนลงมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง มลพิษทางน้ำทำให้มันเพาะพันธุ์ได้ช้า และในอีก 35 ปีข้างหน้ามันจะมีจำนวนลดลงมาก

#6 ปลาสเตอร์เจียนขาว

พวกมันมักอพยพไปต้นน้ำเพื่อวางไข่ แต่มันใกล้สูญพันธุ์เพราะการประมง เนื่องจากมันเป็นปลาที่ออกไข่เป็นไข่คาเวียร์นั่นเอง แต่ตอนนี้การฆ่าและการค้าปลาสายพันธุ์นี้เป็นสิ่งต้องห้าม

#7 นกอินทรีย์ฟิลิปปินส์

พบได้เฉพาะในป่าของฟิลิปปินส์ เป็นนกอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกวัดตามความยาวของปีก และเป็นนกประจำชาติของฟิลิปปินส์ แต่มันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพราะการตัดไม้ทำลายป่า และการฆ่านกอินทรีย์มีความผิดจะถูกลงโทษจำคุก 12 ปีและปรับจำนวนมาก

#8 ไซกา

มันอาศัยอยู่ในคาซัคสถาน เติร์กเมนิซสถาน อุซเบกิซสถาน รัสเซีย และมองโกเลีย ด้วยความที่ถูกลุกร้ำและติดโรคเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้มันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์