ช่างถ่ายภาพเดินทางไปทั่วโลกเพื่อถ่ายภาพ 6 สัตว์หายาก

บนโลกนี้มีสัตว์มากมายหลายชนิด และในจำนวนนั้นมีหลายชนิดที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นช่างถ่ายภาพจึงตัดสินใจเดินทางไปทั่วโลกเพื่อถ่ายภาพสัตว์หายากที่อาจสูญพันธุ์ใน 10 ปีข้างหน้านี้ จะมีตัวอะไรบ้างไปชมกันเลย

#1 ตัวนิ่มสีขาว

มันอาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนของแอฟริกัน เคนยา และตอนใต้ของแซมเบีย มันเป็นสัตว์ที่ถูกพบว่ามีจำนวน้อยลงตั้งแต่ปี 2008 และลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2014 ถ้ายังไม่มีมาตรการป้องกันภายใน 10 – 20 ปีข้างหน้ามันอาจลดลง 30 – 50% เลยทีเดียว

#2 ลีเมอร์หางแหวน

พบได้ในดินแดนแห้งแล้งในป่าทางตอนใต้ของมาดากัสการ์ มันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการล่าสัตว์และค้าสัตว์เลี้ยงผิดกฎหมาย โดยในปี 2000 มันมีจำนวนลดลงกว่า 95% เหลือประมาณ 2,000 – 2,400 ตัว

#3 ลิงจมูกยาว

มีถิ่นที่อยู่ในเกาะบอร์เนียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย มันอาศัยอยู่ริเวณชายฝั่งโกงกางและหนองน้ำ ในช่วง 36 – 40 ปีที่ผ่านมามันมีจำนวนลดลงกว่า 50% โดยมีสาเหตุมาจากการล่าสัตว์เพราะเนื้อของลิงชนิดนี้ใช้ในการแพทย์แผนจีน ดังนั้นปัจจุบันนี้จึงพบลิงชนิดนี้ได้ในพื้นที่คุ้มครองและเขตรักษาพันธุ์สัตว์เท่านั้น

#4 ลิงจมูกเชิดสีทอง

พบได้ทางภาคใต้และตอนกลางของจีน มันชอบอาศัยอยู่ในเทือกเขาสูง 1 – 2 ไมล์ พวกมันหาพบได้ยากและจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกคุกคาม

#5 แพนด้าแดง

มันเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์โดยมีจำนวนเหลือน้อยกว่า 2,500 ตัว โดยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาจำนวนแพนด้าแดงในเทือกเขาหิมาลัยลดลงกว่า 40% เป็นเพราะภัยคุกคามจากการตัดไม้ทำให้เสียที่อยู่อาศัย ทั้งมันยังถูกลักลอบล่าในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของจีนอีกด้วย

#6 นกกระสาปากพลั่ว

มันอาศัยอยู่ในหนองน้ำในเขตร้อนชื้นที่แอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันออก มันมีจำนวนเหลือเพียง 5,000 – 8,000 ตัวเท่านั้น ทั้งยังเสี่ยงงต่อการถูกคุกคามเพราะถูกทำลายที่อยู่อาศัยและถูกล่า